Afvalsoorten - Bouw- en sloopafval

 

Richtlijnen voor het aanbieden van bouw- en sloopafval

 

Bij bouw- en sloopafval wordt er een onderscheid gemaakt tussen recyclebaar en niet-recyclebaar bouw- en sloopafval.

 

Recyclebaar bouw- en sloopafval
Gips en/of gasbeton, stucwerkmortel, (draad)glas, pvc, elektradraad, ijzer- en metaalsoorten, A- en B-houtafval, steenachtige materialen en wand- en vloertegels.
Het materiaal moet vrij zijn van verontreinigingen, zoals teerhoudend dakleer, groenafval, huisvuil, niet sorteerbaar hout, verontreinigde grond en dergelijke.

 

 

Niet-recyclebaar bouw- en sloopafval
Isolatiemateriaal, vloerbedekking, kunststoffen zacht of hard, papier / karton, folie, matrassen, niet sorteerbaar hout.
Dakleer en bitumineus afval, dient ten alle tijden apart aangeleverd te worden. Bouw- en sloopafval verontreinigd met dakleer dient ten minste uit 80% dakleer te bestaan.

 

 

De volgende stoffen en materialen mogen niet als bouw- en sloopafval worden afgevoerd:
Chemisch verontreinigde stoffen (verfafval / -blikken, spuitbussen), accu's, autobanden, asbest, verontreinigde grond, stankverspreidende stoffen, huis-, straat- en kolkvuil, plantsoenafval en keukenafval.

© 2016 V.O.F. Jac. Schreurs Containers ----- Alle rechten voorbehouden
KvK Zuid-Limburg 14056427 ----- BTW: NL.8063.47.703.B.01
Algemene Voorwaarden